JOHTORYHMÄTYÖSKENTELYN SEMINAARI OULUSSA 6.9.2019

JOHTORYHMÄTYÖSKENTELYN SEMINAARI OULUSSA 6.9.2019

PERJANTAINA 6.9.2019 KLO 8.30–16.00 SOKOS HOTEL EDEN, OULU (HOLSTINSALMENTIE 29) Johto­ryh­mä­työs­ken­telyn käyn­nis­tä­minen, orga­ni­sointi sekä tehos­ta­minen ovat keskeisiä toimen­pi­teitä kannattavan kasvun varmis­ta­mi­seksi. Tule hake­maan opit yrityksesi...
JOHTORYHMÄTYÖSKENTELYN SEMINAARI VANTAALLA 27.9.2019

JOHTORYHMÄTYÖSKENTELYN SEMINAARI VANTAALLA 27.9.2019

PERJANTAINA 27.9.2018 KLO 8.30–16.00 SOKOS HOTEL FLAMINGO, VANTAA (TASETIE 8) Johto­ryh­mä­työs­ken­telyn käyn­nis­tä­minen, orga­ni­sointi sekä tehos­ta­minen ovat keskeisiä toimen­pi­teitä kannattavan kasvun varmis­ta­mi­seksi. Tule hake­maan opit yrityksesi...
HALLITUS- JA STRATEGIATYÖN SEMINAARI OULUSSA 8.11.2019

HALLITUS- JA STRATEGIATYÖN SEMINAARI OULUSSA 8.11.2019

PERJANTAINA 8.11.2019 KLO 8.00–12.00 SOKOS HOTEL EDEN, OULU (HOLSTINSALMENTIE 29) Hallitus vastaa yrityksen tulevaisuuden kannalta merkit­tä­vistä linja­pää­tök­sistä ja stra­te­gisten tavoit­teiden aset­ta­mi­sesta. Tästä syystä halli­tus­työs­ken­telyn merkitys...

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste