Etsitkö uusia haasteita — tule yritysten kasvu­valmentajaksi!

Etsitkö uusia haasteita — tule yritysten kasvu­valmentajaksi!

ETSITKÖ UUSIA HAASTEITA — TULE YRITYSTEN KASVUVALMENTAJAKSI! Haemme nyt erityi­sesti Etelä-Suomen alueelle uusia KASVUVALMENTAJIA asia­kas­yri­tys­temme liike­toi­min­tojen kehit­tä­misen asian­tun­ti­joiksi. Terve­tuloa Kasvupolkujen ener­gi­seen tiimiin! 🔷 Onko...
TULE ELEGALLE TÖIHIN!

TULE ELEGALLE TÖIHIN!

TULE ELEGALLE TÖIHIN!  PALKKAAMME MYYJIÄ JA MYYNTIPÄÄLLIKÖITÄ! Elega Oy on valta­kun­nal­linen keit­tiön päivi­tyk­seen erikois­tunut yritys ja toimia­lansa mark­kin­ajoh­taja. Kalus­teet valmis­tamme itse Haapa­jär­vellä, missä sijaitsee oma huip­pu­te­hokas...
HYVÄÄ JOULUA!

HYVÄÄ JOULUA!

Vuosi 2017 on ollut vahvan kasvun vuosi, niin Kasvu­po­luilla kuin asiakas­yrityksissämme! Kiitos kaikille asiak­kail­lemme ja yhteis­työ­kump­pa­neil­lemme kulu­neen vuoden yhteis­työstä! Toivo­tamme teille kaikille rauhal­lista joulua ja vahvaa menes­tystä...