Yleinen Archives - Kasvupolut
Nimi­ty­suu­tisia 12.8.2020

Nimi­ty­suu­tisia 12.8.2020

NIMITYSUUTISIA 12.8.2020 Liike­toi­minnan kehit­tä­minen kiin­nostaa nyt pk-yrityksiä Poik­keus­ti­lanne toimin­taym­pä­ris­tössä on lisännyt yritysten tarvetta kehittää liike­toi­mintaa ja löytää ulko­puo­lisen valmen­nuksen avulla uuden­laisia ratkai­suja yrityksen...

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste