ETSITKÖ UUSIA HAASTEITATULE YRITYSTEN KASVUVALMENTAJAKSI!

Haemme nyt erityi­sesti Etelä-Suomen alueelle uusia KASVUVALMENTAJIA asia­kas­yri­tys­temme liike­toi­min­tojen kehit­tä­misen asian­tun­ti­joiksi.
Terve­tuloa Kasvupolkujen ener­gi­seen tiimiin!

🔷 Onko sinulla yrit­tä­jä­ko­ke­musta?
🔷 Oletko ratkonut pk-yritysten kasvuon­gelmia?
🔷 Haluatko olla mukana yritysten kehi­tys­työssä?
🔷 Onko sinulla hyvä peli­silmä?
🔷 Onko sinulla eri liike­toi­minta-alueiden ydin­osaa­mista:
— Myynti
— Mark­ki­nointi
— Johta­minen
— Stra­te­giatyö
— Vuoro­vai­kutus ja luot­tamus
— Tuote- ja palve­lu­kon­septit
— Tuotanto
— Talous­oh­jaus

Klikkaa linkkiä ja lähetä lisä­tie­toja itses­täsi haku­lo­mak­keella »> http://www.kasvupolut.fi/tyopaikat/
Voit olla myös suoraan yhtey­dessä Markus Karju­laan, p. 040 530 0544, markus.​karjula@​kasvupolut.​fi