Suomen Ilmanvaihto­saneeraus Oy palkkaa nyt myyn­ti­näl­käisiä ja vuoro­vai­ku­tus­tai­toisia henki­löitä kodin ilman­vaih­to­lait­teiden myyn­ti­työhön.

Jokainen voi menestyä myyn­ti­työssä, jos asenne on oikea. Myyn­tityö tarjoaa myynnin ammat­ti­lai­selle valtavat mahdol­li­suudet toimia eri toimia­loilla.

Myynnin ammat­ti­lai­sista on kaikilla eri toimia­loilla huutava pula. Lisäksi huip­pu­myyjät tienaavat vuodessa minis­terin palkan.

Suomessa on yli 600 000 koti­ta­loutta, joissa kärsi­tään korvausilman vajeesta sekä huono­laa­tui­sesta sisäil­masta. Suomen Ilman­vaih­to­sa­nee­rauksen tuot­teille ja palve­luille on siis runsaasti tarvetta ja kysyntää.

Parhail­laan haemme koko Suomen alueelle lisää uusia myyjiä ja myyn­ti­pääl­li­köitä kartoit­ta­maan sisäil­maon­gel­mista kärsiviä koti­ta­louksia ja tarjoa­maan heille ratkaisua ongel­mien pois­ta­mi­seksi.

TOIMI SIIS HETILue lisää netti­si­vuil­tamme»  ja lähetä meille hake­muk­sesi heti!

Tava­taan haas­tat­telun merkeissä!

Terveisin

Torsti Park­kila

toimi­tus­joh­taja p. 040 6620303

torsti.​parkkila@​ilmanvaihtosaneeraus.​fi