Vuosi 2017 on ollut vahvan kasvun vuosi, niin Kasvu­po­luilla kuin asiakas­yrityksissämme!

Kiitos kaikille asiak­kail­lemme ja yhteis­työ­kump­pa­neil­lemme kulu­neen vuoden yhteis­työstä! Toivo­tamme teille kaikille rauhal­lista joulua ja vahvaa menes­tystä tule­valle vuodelle!

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE