Kiinnostaako sinua uusi työ yritysten kasvuvalmentajana? Rekrywebinaari ke 29.7. klo 18 - Kasvupolut

Kiin­nos­taako sinua uusi työ yritysten kasvu­val­men­ta­jana?

Jos haluat tietää tehtä­västä lisää, niin olet terve­tullut osal­lis­tu­maan REKRYWEBINAARIIMME KE 29.7.2020 klo 18–19

Rekrywe­bi­naa­rissa kerromme Tulevaisuuden Kasvupolut Oy:stä, asiakkaidemme tarpeista ja kasvu­val­men­ta­jien työstä. Rekrywe­bi­naa­riin osal­lis­tu­minen on maksu­tonta eikä velvoita sinua mihin­kään.

Webi­naarin ohjelma:

 Webi­naarin avaus
Halli­tuksen jäsen Jyrki Niini­koski

 Millaisia ovat Kasvupolkujen asiak­kaat?
Toimi­tus­joh­taja Antti Karjula, Kasvupolut Oulu Oy

 Mitä palve­luja asiak­kaamme tarvit­sevat?
Toimi­tus­joh­taja Jari Järns­tedt, Kasvupolut Vantaa Oy

 Kasvu­val­men­tajan koke­muksia
Kasvu­val­men­taja Lasse Grön­roos, Vantaa

 Keskus­telua ja kysy­myksiä
Puheen­joh­ta­jana Jyrki Niini­koski

 Ilmoit­taudu tiis­taihin 28.7.2020 mennessä sähkö­pos­tilla henna.​laho@​kasvupolut.​fi tai vies­tillä p. 045 664 0988. Muista laittaa vies­tiin oma nimesi ja sähkö­pos­tisi, niin lähe­tämme sinulle sähkö­pos­tiin webi­naa­ri­linkin.
Voit vinkata webi­naa­rista myös kave­ril­lesi!

www.kasvupolut.fi

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste