KOTISI LVI HAKEE MYYJIÄ JA MYYNTIPÄÄLLIKÖITÄ - haku 20.4.2018 mennessä - Kasvupolut

ETSIMME NYT SUOMEN ASIAKASYSTÄVÄLLISIMPIÄ MYYJIÄ JA MYYNTIPÄÄLLIKÖITÄ!
(Etelä- ja Pohjois-Suomeen)

KOTISI LVI Oy on valta­kun­nal­linen LVI-toimija, joka on keskit­tynyt koti­ta­louk­sien käyt­tö­vesi- ja lämpö­verkko- remont­teihin. Asia­kas­lu­pauk­semme on tuottaa mark­ki­noiden asia­kas­ys­tä­väl­lisin putki­re­montti, joka on samalla lupaus ainut­laa­tui­sesta toimin­ta­kon­sep­tista.

Asia­kas­lu­pauk­semme tarjoaa sinulle:

• valtavan mark­ki­na­po­ten­ti­aalin ja helposti myytävän tuot­teen
• tulok­sel­lisen toimin­ta­kon­septin sekä lois­tavan ansainnan
• aktii­visen myynnin tuen sekä nyky­ai­kaiset myynnin työkalut
• nuorek­kaan ja ener­gisen työyh­teisön sekä jatkuvan myynnin tuen

Mikäli et meillä pääse sovit­tuihin tavoit­tei­siin, kannamme siitä täyden vastuun. Meillä epäon­nis­tujat lähe­te­tään etelän lämpöön rentou­tu­maan ja pohti­maan uusia uravaih­toeh­toja.

HUOM: MEILLÄ MYYJÄ VOI KESKITTYÄ MYYNTIIN, ASIAKASHANKINTAYKSIKKÖMME VARAA TAPAAMISET KALENTERIISI!

Odotamme asia­kas­ys­tä­väl­li­siltä myyjiltä ja myyn­ti­pääl­li­köiltä:
• Korkeaa tunneälyä
• Ihmistä joka on menes­tyjä ja työpaikan tähti
• Tervettä ahneutta tienata minis­te­rin­palkka
• Ajokorttia ja omaa autoa

Lähetä vapaa­muo­toinen hake­muk­sesi ja perus­tele meille vahvuu­tesi, pe 20.4.2018 mennessä
osoit­tee­seen juhani.​saarinen@​kotisilvi.​fi

Tiedustelut: Voit soittaa tai lähettää What­sApp -viestin nume­roon 0400 439866

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste