Kasvuvalmentaja-webinaari 29.7.2020 - Kasvupolut
KESKIVIIKKONA 29.7.2020 KLO 18–19
KASVUVALMENTAJA-WEBINAARI

Kiin­nos­taako sinua uusi työ yritysten kasvu­val­men­ta­jana?

Jos haluat tietää tehtä­västä lisää, olet terve­tullut osal­lis­tu­maan rekrywe­bi­naa­riimme keski­viik­kona 29.7.2020 klo 18–19. Webi­naa­rissa kerromme Tulevaisuuden Kasvupolut Oy:stä, asiakkaidemme tarpeista ja kasvu­val­men­ta­jien työstä. Osal­lis­tu­minen on maksu­tonta eikä velvoita sinua mihin­kään.

KENELLE

Kohde­ryhmä erityi­sesti: 5–70 hlö yritykset,

- joilla ei ole toimivaa halli­tusta

- jotka ovat juuri käyn­nis­tä­neet halli­tus­työs­ken­telyn

- jotka haluavat kehittää omaa halli­tusta

KOULUTTAJAT

Kasvupolkujen avain­hen­kilöt ja kasvu­val­men­tajat

HINTA

Webi­naari on maksuton!

Ilmoit­tau­tu­neille lähe­te­tään ennen webi­naaria sähkö­pos­tiin katse­lu­linkki.

Varaa paikka koulu­tuk­seen:

henna.​laho@​kasvupolut.​fi TAI 045 6640 988

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste