Oletko palkkaamassa myyjää? Tähän koulutukseen kannattaa osallistua! - Kasvupolut

Harkit­setko tai oletko palk­kaa­massa myyjää? Tähän koulu­tuk­seen kannattaa osal­listua!

Yrityk­sissä on tyypil­li­sesti vähän koke­musta myyn­tiin keskit­tyvän työn­te­kijän rekry­toin­nista. Kyseessä on yksi yrityksen tärkeim­mistä stra­te­gi­sista toimista, ja siksi rekry­tointi onkin syytä tehdä huolel­li­sesti. Järjes­tämme myyjän rekry­toinnin koulu­tuksia tammi­kuun aikana. Jokaisen paik­ka­kunnan työpa­jassa on sama sisältö, joten sinun tarvitsee vain valita sopiva aika ja paikka.

Pääteema: Myyjän rekry­tointi ja myyn­ti­tiimin rakenne.

Työpa­jassa aiheina mm.:

  • Milloin myyjä kannattaa palkata?
  • Mistä myyjää kannattaa etsiä?
  • Millainen haas­tat­te­lu­ti­lan­teen pitäisi olla?
  • Millaisia ominai­suuksia rekry­toi­ta­valta haetaan?
  • Myyjän palk­kaus- ja kannus­tin­mallit

Valmen­ta­jana toimii Jani Kanerva Tulevaisuuden Kasvupolut Oy:ltä

AIka ja paikka:

Nivala 16.1. klo 9–15
Raahe 21.1. klo 9–15
Ylivieska 22.1. klo 9–15
Piip­pola 28.1. klo 9–15

Työpajan hinta:
Hinta 256€ (alv 0%) / työpaja, joka sisältää yrityk­ses­täsi kahden henkilön osal­lis­tu­misen. Isom­mista osal­lis­tu­ja­mää­ristä neuvo­tel­laan erik­seen.

Lisä­tie­toja ja ilmoit­tau­tu­minen:
NIHAK, projek­ti­pääl­likkö Timo Liima­tainen, 044445 7001timo.​liimatainen@​nihak.​fi

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste