Kasvupolut auttaa löytä­mään yritykseesi juuri oikeat osaajat

Kasvupolkujen REKRY­TOINTI-palvelu auttaa löytä­mään yritykseesi ammat­ti­tai­toisia, osaavia ja sitou­tu­neita työn­te­ki­jöitä.

Mitä REKRY­TOINTI-palvelu sisältää?

Palve­luumme kuuluu tarvit­taessa kaikki uuden työn­te­kijän rekry­toin­tiin liit­tyvät vaiheet: rekryil­moit­telu, työn­ha­ki­joiden hank­ki­minen, haas­tat­telu, sovel­tu­vuuk­sien testaus, koulut­ta­minen ja työteh­tä­viin pereh­dyt­tä­minen yhteis­työssä työnan­tajan kanssa.

Uuden työn­te­kijän palk­kaa­minen on yrityk­selle suuri askel, mutta myös riski. Se edel­lyttää yrityk­seltä huolel­lista valmis­tau­tu­mista myös talou­del­li­sessa mielessä. Kasvupolut Oy:n asian­tun­ti­joiden kanssa voit keskus­tella luot­ta­muk­sel­li­sesti kaikista yrityksen kasvuun ja kehit­ty­mi­seen liit­ty­vistä kysy­myk­sistä.

Lisä­tietoa:
Jani Kanerva
jani.kanerva (at) kasvupolut.fi
Puh. 040 643 3522

Tarvit­seeko yrityksesi uutta työvoimaa? Pyydä tarjous rekry­toin­ti­pal­ve­luista!

Tutustu Kasvupolut Oy:n tieto­suo­ja­se­los­tee­seen.

Haemme nyt:

VESNOM OY palkkaa lisää myyn­tie­dus­tajia!

VESNOM OY PALKKAA LISÄÄ MYYNTIEDUSTAJIA Ouluun, Kajaa­niin, Kokko­laan, Vaasaan ja Seinä­joelle Vesnom Oy on vuonna 2010 perus­tettu omako­ti­ta­lojen lämmitys-, vesi- ja viemä­ri­re­mont­teihin sekä ener­giays­tä­väl­li­siin lämmön­läh­tei­siin keskit­tynyt palve­lu­yritys. Olemme…

lue lisää

ILMANVAIHTOSANEERAUS hakee lisää myyn­ti­voimaa

HAEMME NYT MYYNTIEDUSTAJIA, ASIAKASHANKKIJOITA JA AJANVARAAJIA OULUUN JA JYVÄSKYLÄÄN! Minulla on Sinulle tärkeää asiaa. Haluatko tehdä työtä ravin­to­ketjun huipulla? Etsimme nyt lisää innok­kaita MYNNTIEDUSTAJIA, ASIAKASHANKKIJOITA JA AJANVARAAJIA Oulun sekä Jyväs­kylän…

lue lisää

STEEL-PRISMA-METALLIT OY palkkaa asen­tajia — haku 20.10.2019

PALKKAAMME ASENTAJIA metal­lio­vien ja -ikku­noiden asen­nuk­seen Steel-Prisma-Metallit Oy on 1989 perus­tettu, vaka­va­rainen metal­lialan yritys. Valmis­tamme CE-merkityt lasi­jul­ki­sivut, alumii­niovet ja -ikkunat, lasi­palo-ovet sekä savun­pois­toik­kunat ja -luukut aina…

lue lisää

KYMPPIKATTO OY HAKEE LISÄÄ MYYNTIVOIMAA

KYMPPIKATTO OY HAKEE LISÄÄ MYYNTIVOIMAA   Haemme EDUSTAJIA JA TIIMIN VETÄJÄÄ myymään katto-, ikkuna- ja ovire­mont­teja pk-seudulle. Vakio­työ­suhde, jossa on hyvät ansiot ja edut. ✅ Arvos­tetut tuot­teet ja palvelu — Kymppi-Katto on haluttu remontin toteut­taja Avaimet…

lue lisää

Tule Kasvupolkujen pääval­men­ta­jaksi Uudel­le­maalle

Kasvupolkujen toiminta on vahvassa kasvussa myös Etelä-Suomessa! Nyt etsimme ammat­ti­tai­toista PÄÄVALMENTAJAA Uudel­le­maalle! Tule teke­mään ja kehit­tä­mään kans­samme tulevaisuuden menes­tys­ta­ri­noita! Tehtä­vä­näsi on valmentaa pk-yrityksiä kannat­ta­vaan kasvuun. Työs­ken­telet…

lue lisää

Teräs­mie­heksi Kymppi-Katolle — hae 18.1.2019 mennessä

TERÄSMIEHEKSIKYMPPI-KATOILLE! Kymppi-Katto rekrytoi pääkau­pun­ki­seu­dulle uutta myyn­ti­voimaa Kymppi-Ikku­noiden, Kymppi-Ovien sekä Kymppi-Kattojen kysynnän vahvasti kasvaessa. “Teräs­mies-myyn­ti­kou­lu­tuk­seen” vali­taan asen­teil­taan oikean­laisia nälkäisiä myyjiä, kasvavan…

lue lisää

KYMPPIKATTO etsii teräs­miehiä myyn­ti­hom­miin!

HAEMME TERÄSMIEHIÄ!  Palk­kaamme useita  HUIPPUMYYJIÄ  tai sellai­seksi haluavia ja kyke­neviä ydin­a­lueil­lemme — Turku — Kaarina — Paimio — Mynä­mäki — Nousiainen — Rusko — Lieto Kymppi-Katto on Suomessa lyömät­tömän vahva brandi. Tunne­tusti parhaat tuot­teet: katto-,…

lue lisää

Jaa rekry­tointi-palvelut:

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste