Myyntikoulutus - Työkaluja myynnin ja myynninjohtamisen kehittämiseen - Kasvupolut
MYYNTISEMINAARI
PERJANTAINA 5.2.2021 KLO 8.30–15.30
MYYNNIN OSAAMISELLA LISÄÄ KAUPPOJA
PERJANTAINA 5.2.2020 8.30 — 15.30 HELSINKIFINNKINO TENNISPALATSI (SALOMONKATU 15)

Ota myyn­ti­työhön uudet mene­telmät ja väli­neet hyöty­käyt­töön. Tee henki­lös­tös­täsi huip­pu­myyjiä tai jalosta omaa myyn­tie­siin­ty­mis­täsi. Koulu­tus­päi­västä saat konkreet­tista hyötyä myyn­ti­työhön. Koulutus antaa heti käyt­töön keinoja sekä varmuutta asia­kas­ra­ja­pinnan hallin­taan ja kaupan teke­mi­seen sekä myynnin lisää­mi­seen yrityk­sissä. Nyt on oikea hetki ottaa oma mark­ki­nao­suu­tesi tehok­kaalla myyn­tio­saa­mi­sella!

KENELLE

Koulutus on tarkoitettu kaikille yrityksen työn­te­ki­jöille ja yrit­tä­jille, jotka ovat asia­kas­pin­nassa suoraan tai välil­li­sesti. Koulutus sopii niin yrit­tä­jille, ammat­ti­myyn­ti­mie­hille, myymä­lä­myy­jille kuin asia­kas­pal­ve­luunkin.

KOULUTTAJAT

Koulut­ta­jana toimii Tulevaisuuden Kasvupolkujen part­neri, Kenneth Öster­berg, jolla on yli 30 vuoden kokemus käytännön myyn­ti­työstä ja myyn­ti­val­men­nuk­sista Suomessa, Ruot­sissa ja Norjassa. Tule hake­maan vink­kejä ja virik­keitä, joita on testattu ja sovel­lettu menes­tyk­sel­li­sesti ennen tätä tilai­suutta jo yli 35 000 myyn­ti­mie­hessä pohjois­maissa.

HINTA

445 eur/hlö + alv 24 % Sisältää mate­ri­aalin ja tarjoilun.
PPY:n jäse­nille 395 € + alv 24%.

Ryhmä­alen­nukset: (osal­lis­tujat samasta orga­ni­saa­tiosta) 2 hlöä tai enemmän 395 eur/hlö + alv 24 %. Kysy myös paket­ti­tar­jousta!

Varaa paikka koulu­tuk­seen:

  Tutustu Kasvupolut Oy:n tieto­suo­ja­se­los­tee­seen.

  Tilai­suuden peruu­tusehdot: Peruutus on ilmoi­tet­tava viimeis­tään 14 päivää ennen koulu­tus­ti­lai­suuden alkua. Myöhemmin tehtä­vistä peruu­tuk­sista veloi­te­taan 50% koulu­tus­ti­lai­suuden hinnasta. Mikäli osal­lis­tu­mista ei peruu­teta lain­kaan, veloi­te­taan koko koulu­tus­ti­lai­suuden hinta. Esteen sattuessa koulu­tus­paikan voi luovuttaa toiselle samassa orga­ni­saa­tiossa työs­ken­te­le­välle henki­lölle.

  Lupaus sinulle

  Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

  Tarjoukset ja tiedustelut

  Myynti:
  p. 09 6899 9909

  Käyntiosoite:
  Vihikari 10
  Technopolis
  90440 KEMPELE

  Tietosuojaseloste