Lataa ilmaiset Kasvun pikaoppaat, saat ne välittömästi - Kasvupolut

Lataa ilmaiset Kasvun pikaop­paat

MITEN JOHDAT YRITYKSESI KANNATTAVUUTTA? ‑opas

Tavoit­te­leeko yrityksesi kasvua? Tuntuuko, että kasvua ei synny ponnis­te­luista huoli­matta? Onko raport­tien tulkit­se­minen hankalaa?

Ilmai­sesta oppaasta löydät viisi kohtaa, joiden avulla…

 1. Voit tunnistaa yrityksesi kannattavan kasvun esteet.
 2. Pystyt peilaa­maan esitet­tyjä asioita omaan yritykseesi.

Lataa MITEN JOHDAT YRITYKSESI KANNATTAVUUTTA III ‑oppaan PDF-versio tästä

Myyn­tior­ga­ni­saa­tion pikaop­paat | 2 | PDF

  Tutustu Kasvupolut Oy:n tieto­suo­ja­se­los­tee­seen.

  Saat PDF-oppaan välit­tö­mästi luet­ta­vak­sesi. Emme jaa yhteys­tie­to­jasi ulko­puo­li­sille.

  KASVUN HAASTEET ‑opas

  Tavoit­te­leeko yrityksesi kasvua? Tuntuuko, että olette jämäh­tä­neet paikoil­leen??

  Ilmai­sesta oppaasta löydät kahdeksan väit­tämää, joiden avulla…

  1. Tunnistat yrityksesi kriittisimmät kasvun esteet
  2. Pystyt analy­soi­maan yrityksesi kasvun haasteita ja löytä­mään niihin jopa ratkaisut

  Lataa KASVUN HAASTEET ‑oppaan PDF-versio tästä

  Myyn­tior­ga­ni­saa­tion pikaop­paat | 2 | PDF

   Tutustu Kasvupolut Oy:n tieto­suo­ja­se­los­tee­seen.

   Saat PDF-oppaan välit­tö­mästi luet­ta­vak­sesi. Emme jaa yhteys­tie­to­jasi ulko­puo­li­sille.

   KROONINEN  MYYJÄPULA ‑opas

   Kärsitkö kroo­ni­sesta myyjä­pu­lasta? Viih­ty­vätkö uudet myyjät luonasi vain vähän aikaa? Haluatko tietää ratkai­suja ongel­maasi?

   Ilmai­sesta oppaasta löydät vastaukset seuraa­viin asioihin…

   1. Mistä myyjä­pula todel­li­suu­dessa johtuu ja miten se ratkais­taan?
   2. Kolme ylei­sintä syytä miksi myyjä epäon­nistuu työs­sään
   3. Miten uuden myyjän pereh­dytys hoituu tehok­kaasti?
   4. Sekä paljon muuta yrityksesi myynnin kehittämiseen …

   Lataa MYYJÄPULA ‑oppaan PDF-versio tästä

   Myyn­tior­ga­ni­saa­tion pikaop­paat | 1 | PDF

    Tutustu Kasvupolut Oy:n tieto­suo­ja­se­los­tee­seen.

    Saat PDF-oppaan välit­tö­mästi luet­ta­vak­sesi. Emme jaa yhteys­tie­to­jasi ulko­puo­li­sille.

    Jaa pikaop­paat:

    Lupaus sinulle

    Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

    Tarjoukset ja tiedustelut

    Myynti:
    p. 09 6899 9909

    Käyntiosoite:
    Vihikari 10
    Technopolis
    90440 KEMPELE

    Tietosuojaseloste