STEEL-PRISMA-METALLIT OY palkkaa asentajia - haku 20.10.2019 - Kasvupolut

PALKKAAMME ASENTAJIA metal­lio­vien ja -ikku­noiden asen­nuk­seen

Steel-Prisma-Metallit Oy on 1989 perus­tettu, vaka­va­rainen metal­lialan yritys. Valmis­tamme CE-merkityt lasi­jul­ki­sivut, alumii­niovet ja -ikkunat, lasi­palo-ovet sekä savun­pois­toik­kunat ja -luukut aina laaduk­kaasti mitta­ti­laus­työnä ja tarvit­taessa paikoil­leen asen­net­tuna. Menes­tyk­semme takeena ovat korkea­laa­tuiset tuot­teet, täsmäl­liset toimi­tusajat sekä kilpai­lu­kyiset hinnat. Toimimme maan­tie­teel­li­sesti keskei­sellä paikalla, nyky­ai­kainen tuotan­to­lai­tok­semme sijaitsee Reis­jär­vellä. Työl­lis­tämme noin 20 henkilöä. Kuulumme korkeim­paan AAA-luot­to­luo­ki­tus­luok­kaan ja olemme saaneet Suomen Vahvimmat-tunnuksen.

Palk­kaamme nyt lisää asen­tajia! 

ASENTAJAN TYÖTEHTÄVÄN EDELLYTYKSET
-Tehtä­väsi on osal­listua tuot­tei­demme asen­nuk­siin asiakkaidemme työmailla ympäri Suomea.

-Olet posi­tii­vinen tiimi­pe­laaja.

-Sinulla on oikea asenne työn­te­koon ja osaat toimia hyvin ryhmässä.

-Olet valmis liik­ku­vaan työhön ja pystyt jous­ta­maan työpäi­vien venyessä.

-Teknistä käden­taitoa ja osaa­mista.

KOULUTUS

-Tehtä­vään ei ole koulu­tus­vaa­ti­musta. Koulu­tamme ja pereh­dy­tämme sinut tule­vaan työteh­tä­vään.

PALKKAUS

-Tunti­palkka tai sopi­muksen mukaan.

YHTEENVETO

  • Koko­päi­vä­työtä toimia­lansa johta­vassa ja hyvä mainei­sessa kasvu­yri­tyk­sessä. Vastuun mukaisen palk­kauksen sekä toimialan huip­pu­tuot­teet. Asuin­paik­kasi voi sijaita myös ulko­paik­ka­kun­nalla. Reis­jär­velle muut­ta­valle järjes­tämme tarvit­taessa asunnon.

Vastuu:         Metal­lio­vien ja -ikku­noiden asen­ta­minen

Palk­kaus:       Tunti­palkka tai sopi­muksen mukaan

Työsuhde:     Vaki­tuinen ja koko­päi­väinen työsuhde

Aloitus:         Sopi­muksen mukaan mahdol­li­simman pian

Toimialue:    Valta­kun­nal­linen (työ edel­lyttää mahdol­li­suutta liik­ku­vaan työhän)

HAKEMINEN:

Lähetä sähkö­pos­tilla vapaa­muo­toinen hakemus ja mahdol­linen CV, Su 20.10.2019 mennessä osoit­tee­seen: joonas.​kivioja@​steelprisma.​com.

Kirjoita sähkö­postin aihe­kent­tään: Asen­ta­ja­rekry /oma nimesi

LISÄTIETOJA TYÖTEHTÄVÄSTÄ JA YRITYKSESTÄ:

Lisä­tie­toja saat yrityksen liike­toi­min­ta­joh­ta­jalta: Joonas Kivioja, puhelin 044 531 1155

Sähkö­posti. joonas.​kivioja@​steelprisma.​com

koti­sivut: www.steelprisma.com

Huom: mahdol­liset puhelin tiedustelut arkisin ma ja to, klo 13.00–14.00 väli­senä aikana.

(muina aikoina tiedus­te­luihin vastaamme mahdol­li­suuk­sien mukaan)

Katso yrityksen esit­te­ly­video TÄSTÄ »>

 

 

 

 

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste