Osallistu seminaarilippujen arvontaan!

Osal­listu semi­naa­ri­lip­pujen arvon­taan!

Voita ilmainen pääsy­lippu Kenneth Öster­bergin myyn­ti­se­mi­naa­riin 30.10.2020!

Osal­listu arvon­taan täyt­tä­mällä alla oleva lomake

  Tutustu Kasvupolut Oy:n tieto­suo­ja­se­los­tee­seen.

  Osal­listu ilmaisten semi­naa­ri­lip­pujen arvon­taan!

  Kasvupolut arpoo nyt 445 € arvoiset semi­naa­ri­liput kahdelle (2) Kenneth Öster­bergin myyn­ti­se­mi­naa­riin 30.10.2020!

  Nyt Sinulla on ainut­laa­tuinen tilai­suus voittaa ilmainen lippu Kenneth Öster­bergin pitä­mään legen­daa­ri­seen ja suosit­tuun myyn­ti­kou­lu­tuk­seen, johon on osal­lis­tunut vuosi­kym­menten aikana jo tuhansia myyjiä ja myynnin esimiehiä.

  Koulu­tus­paikka on Helsin­gissä PERJANTAINA 30.10.2020 8.30 — 15.30 HELSINKIFINNKINO TENNISPALATSI (SALOMONKATU 15).

  Täytä oheinen kilpai­lu­ku­ponki heti!

   

  Arvonnan säännöt:

  Osal­lis­tu­malla arvon­taan, hyväksyt sen säännöt.

  Arvon­taan saavat osal­listua kaikki Suomessa asuvat henkilöt ja yritykset. Kilpai­luaika on 10.7. — 25.10.2020.

  Arvon­taan osal­lis­tu­neiden kesken arvomme kahdelle (2) henki­lölle ilmaisen  semi­naa­ri­lipun Kenneth Öster­bergin myyn­ti­se­mi­naa­riin 30.10.2020. Voit­ta­jien nimet julkais­taan mm. Kasvupolut.fi verk­ko­si­vuilla ja Face­book-sivulla, ja heille ilmoi­te­taan voitosta myös henki­lö­koh­tai­sesti.

  Kasvupolut Oy voi käyttää arvon­taan osal­lis­tu­neiden yhteys­tie­toja mark­ki­noin­nis­saan.

  Onnea arvon­taan!

  Jaa kilpailu:

  Lupaus sinulle

  Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

  Tarjoukset ja tiedustelut

  Myynti:
  p. 09 6899 9909

  Käyntiosoite:
  Vihikari 10
  Technopolis
  90440 KEMPELE

  Tietosuojaseloste