Etsitkö uusia haasteita?

Tulevaisuuden Kasvupolut hakee rohkeita ja ammat­ti­tai­toisia asian­tun­ti­joita kasvu­val­men­ta­jien osaa­vaan jouk­koon! Rekry­toimme uusia osaajia myös asia­kas­yri­tyk­siimme.

Tulevaisuuden Kasvupolut etsii uusia osaajia

Tule kasvu­valmentajaksi

Onko sinulla yrit­tä­jä­ko­ke­musta? Oletko ratkonut pk-yritysten kasvuon­gelmia? Haluatko olla mukana yritysten kehi­tys­työssä? Onko sinulla hyvä peli­silmä? Haemme jatku­vasti jouk­koomme eri liike­toi­minta-alueiden asian­tun­ti­joita. Haemme kasvu­val­men­tajia, joiden ydin­osaa­mista ovat:

  • Myynti
  • Mark­ki­nointi
  • Johta­minen
  • Stra­te­giatyö
  • Vuoro­vai­kutus ja luot­tamus
  • Tuote- ja palve­lu­kon­septit
  • Tuotanto
  • Talous­oh­jaus

Terve­tuloa Kasvupolkujen ener­gi­seen tiimiin!

 

Hae kasvu­valmentajaksi

Tutustu Kasvupolut Oy:n tieto­suo­ja­se­los­tee­seen.

Avoimet työpaikat asiakas­yrityksissämme

Jaa työpaikat: