PERJANTAINA 29.11.2019 KLO 8.00–12.00 SOKOS HOTEL FLAMINGO, VANTAA (TASETIE 8)
Hallitus vastaa yrityksen tulevaisuuden kannalta merkit­tä­vistä linja­pää­tök­sistä ja stra­te­gisten tavoit­teiden aset­ta­mi­sesta. Tästä syystä halli­tus­työs­ken­telyn merkitys korostuu erityi­sesti kasvua ja kehi­tystä hake­vissa yrityk­sissä. Tule hake­maan arvo­kasta koke­mus­tietoa oman yrityksesi halli­tus­työs­ken­telyn onnis­tu­misen varmis­ta­mi­seksi.

KENELLE

Erityi­sesti 5–70 hengen yritykset,

  • joilla ei ole toimivaa halli­tusta
  • jotka ovat juuri käyn­nis­tä­neet halli­tus­työs­ken­telyn
  • jotka haluavat kehittää omaa halli­tusta

HALLITUS- JA STRATEGIATYÖN SEMINAARI

KOULUTTAJAT

Kasvupolkujen kasvu­val­men­tajat

HINTA

445 eur/hlö + alv 24 % Sisältää mate­ri­aalin ja tarjoilun.

Ryhmä­alen­nukset: (osal­lis­tujat samasta orga­ni­saa­tiosta) 2 hlöä tai enemmän 395 eur/hlö + alv 24 %. Kysy myös paket­ti­tar­jousta!

Varaa paikka koulu­tuk­seen:

Tutustu Kasvupolut Oy:n tieto­suo­ja­se­los­tee­seen.

Tilai­suuden peruu­tusehdot: Peruutus on ilmoi­tet­tava viimeis­tään 14 päivää ennen koulu­tus­ti­lai­suuden alkua. Myöhemmin tehtä­vistä peruu­tuk­sista veloi­te­taan 50% koulu­tus­ti­lai­suuden hinnasta. Mikäli osal­lis­tu­mista ei peruu­teta lain­kaan, veloi­te­taan koko koulu­tus­ti­lai­suuden hinta. Esteen sattuessa koulu­tus­paikan voi luovuttaa toiselle samassa orga­ni­saa­tiossa työs­ken­te­le­välle henki­lölle.

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste