Myyntiseminaari pe 30.10.2020 - kouluttajana Kenneth Österberg - Kasvupolut
MYYNTISEMINAARI PERJANTAINA 30.10.2020 8.30 — 15.30 HELSINKIFINNKINO TENNISPALATSI (SALOMONKATU 15)

Ota myyn­ti­työhön uudet mene­telmät ja väli­neet hyöty­käyt­töön. Tee henki­lös­tös­täsi huip­pu­myyjiä tai jalosta omaa myyn­tie­siin­ty­mis­täsi. Koulu­tus­päi­västä saat konkreet­tista hyötyä myyn­ti­työhön. Koulutus antaa heti käyt­töön keinoja sekä varmuutta asia­kas­ra­ja­pinnan hallin­taan ja kaupan teke­mi­seen sekä myynnin lisää­mi­seen yrityk­sissä. Nyt on oikea hetki ottaa oma mark­ki­nao­suu­tesi tehok­kaalla myyn­tio­saa­mi­sella!

KENELLE

Koulutus on tarkoitettu kaikille yrityksen työn­te­ki­jöille ja yrit­tä­jille, jotka ovat asia­kas­pin­nassa suoraan tai välil­li­sesti. Koulutus sopii niin yrit­tä­jille, ammat­ti­myyn­ti­mie­hille, myymä­lä­myy­jille kuin asia­kas­pal­ve­luunkin.

KOULUTTAJA

Koulut­ta­jana toimii Tulevaisuuden Kasvupolkujen part­neri, Kenneth Öster­berg, jolla on yli 30 vuoden kokemus käytännön myyn­ti­työstä ja myyn­ti­val­men­nuk­sista Suomessa, Ruot­sissa ja Norjassa. Tule hake­maan vink­kejä ja virik­keitä, joita on testattu ja sovel­lettu menes­tyk­sel­li­sesti ennen tätä tilai­suutta jo yli 35 000 myyn­ti­mie­hessä pohjois­maissa.

HINTA

445 eur/hlö + alv 24 % Sisältää mate­ri­aalin ja tarjoilun.
PPY:n jäse­nille 395 € + alv 24%.

Ryhmä­alen­nukset: (osal­lis­tujat samasta orga­ni­saa­tiosta) 2 hlöä tai enemmän 395 eur/hlö + alv 24 %. Kysy myös paket­ti­tar­jousta!

OHJELMA

klo 8.30
ilmoit­tau­tu­minen, aineiston jako, aamu­kahvi

klo 9.00
Semi­naarin avaus

klo 9.30 – KENNETH ÖSTERBERG
Miten työs­ken­telet syste­maat­ti­sesti ja tehok­kaasti?
– Mihin työaika kuluu?
– Miten osaisit toimia suun­ni­tel­mal­li­semmin?
– Miten saat sovittua lisää asia­kas­ta­paa­misia?
– Mistä stressi syntyy?

klo 10.30
Kaupan­teon salai­suudet
– Kysymys on ideasta – 16 kohtaa idean myyn­tiin
– Millainen on hyvä myyn­ti­puhe?
– Tunteiden merkitys

klo 12.00
Lounas ravin­to­lassa

klo 13.00 – PÄIVÄN KOHOKOHTA
Mitä pitää ajatella ennen asia­kas­käyn­tiä/-kontaktia?
– Miten valmis­taudut?
– Asenne ja tavoite kuntoon
– Vahvan alun merkitys

klo 14.00
Kahvi­tauko

klo 14.15
Asia­kas­käynnin kolme ensim­mäistä minuuttia!
– Selkeitä toimin­ta­mal­leja käytännön myyn­ti­ti­lan­tee­seen
– Asiakas laati­kos­saan, plus+ vai miinus- ?

klo 14.50
Kennethin päivän yhteen­veto ja myyn­tip­sy­ko­lo­giaa

klo 15.00
Loppu­kes­kus­telu

klo 15.30
Semi­naari päättyy

Varaa paikka koulu­tuk­seen:

Tutustu Kasvupolut Oy:n tieto­suo­ja­se­los­tee­seen.

Tilai­suuden peruu­tusehdot: Peruutus on ilmoi­tet­tava viimeis­tään 14 päivää ennen koulu­tus­ti­lai­suuden alkua. Myöhemmin tehtä­vistä peruu­tuk­sista veloi­te­taan 50% koulu­tus­ti­lai­suuden hinnasta. Mikäli osal­lis­tu­mista ei peruu­teta lain­kaan, veloi­te­taan koko koulu­tus­ti­lai­suuden hinta. Esteen sattuessa koulu­tus­paikan voi luovuttaa toiselle samassa orga­ni­saa­tiossa työs­ken­te­le­välle henki­lölle.

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste