TULE ELEGALLE TÖIHIN!

🔴 PALKKAAMME MYYJIÄ JA MYYNTIPÄÄLLIKÖITÄ!

Elega Oy on valta­kun­nal­linen keit­tiön päivi­tyk­seen erikois­tunut yritys ja toimia­lansa mark­kin­ajoh­taja. Kalus­teet valmis­tamme itse Haapa­jär­vellä, missä sijaitsee oma huip­pu­te­hokas tehdas. Työl­lis­tämme Suomessa ja Ruot­sissa noin 120 henkilöä. Meillä on jo yli 60.000 tyyty­väistä asia­kasta ja 26 vuoden kokemus alalta. 
Kodin uudis­ta­minen helpolla, nopealla ja edul­li­sella tavalla on kasvava ilmiö ja se avaa mahdol­li­suuksia palkata uutta työvoimaa.

 

Lue lisää Elegasta ja tällä hetkellä haet­ta­vina olevista työpai­koista osoit­teessa: www.elega.fi/tyopaikat/

🔴  MYYNTIEDUSTAJIA koko maahan

Tarjoamme sinulle:
✅Erit­täin laaduk­kaan ja laajan tuote­va­li­koiman
✅Ainut­laa­tuisen palve­lu­kon­septin, jossa tekninen mitta­hen­kilö tekee puoles­tasi kalus­te­mi­toi­tukset ja -tilaukset
✅Kattavan koulu­tuksen ja kaikki tarvit­tavat työvä­li­neet (tieto­kone, puhelin, myyn­ti­ma­te­ri­aalit)
✅ Aktii­visen tiimin­ve­täjän tuke­maan työtäsi
✅Mahdol­li­suuden ansaita hyvin
✅Posi­tii­visen, kannus­tavan ja työtäsi arvos­tavan työym­pä­ristön

Odotamme sinulta:
✅oikeaa asen­netta tavoit­teel­li­seen myyn­ti­työhön
✅olet tuloshakuinen, itse­näinen, vastuun­tun­toinen ja aktii­vinen
✅sinulla on oma auto käytös­säsi

Aikai­sempi kokemus myynnin alalta on eduksi, mutta ei vält­tä­mätön. Tärkeää on halu oppia uutta, asenne ja into­himo työtä kohtaan. Annamme täyden koulu­tuksen työhön, ja jokai­selle mahdol­li­suuden koulu­tusajan palk­kaan (takuu­palkka +bonus +kilo­met­ri­kor­vaus).

Elegalla voit myös valita yrit­tä­jä­so­pi­muksen, mikäli sinulla on yritys valmiina tai olet sitä perus­ta­massa.
Hae nopeasti, sillä valinta tehdään, kun sopiva henkilö löytyy.

Lue lisää Elegasta ja täytä paikan­ha­ku­kaa­vake osoit­teessa: www.elega.fi/tyopaikat

Lisää työpaik­koja:

VESNOM OY palkkaa lisää myyn­tie­dus­tajia!

VESNOM OY PALKKAA LISÄÄ MYYNTIEDUSTAJIA Ouluun, Kajaa­niin, Kokko­laan, Vaasaan ja Seinä­joelle Vesnom Oy on vuonna 2010 perus­tettu omako­ti­ta­lojen lämmitys-, vesi- ja viemä­ri­re­mont­teihin sekä ener­giays­tä­väl­li­siin lämmön­läh­tei­siin keskit­tynyt palve­lu­yritys. Olemme…

lue lisää

ILMANVAIHTOSANEERAUS hakee lisää myyn­ti­voimaa

HAEMME NYT MYYNTIEDUSTAJIA, ASIAKASHANKKIJOITA JA AJANVARAAJIA OULUUN JA JYVÄSKYLÄÄN! Minulla on Sinulle tärkeää asiaa. Haluatko tehdä työtä ravin­to­ketjun huipulla? Etsimme nyt lisää innok­kaita MYNNTIEDUSTAJIA, ASIAKASHANKKIJOITA JA AJANVARAAJIA Oulun sekä Jyväs­kylän…

lue lisää

STEEL-PRISMA-METALLIT OY palkkaa asen­tajia — haku 20.10.2019

PALKKAAMME ASENTAJIA metal­lio­vien ja -ikku­noiden asen­nuk­seen Steel-Prisma-Metallit Oy on 1989 perus­tettu, vaka­va­rainen metal­lialan yritys. Valmis­tamme CE-merkityt lasi­jul­ki­sivut, alumii­niovet ja -ikkunat, lasi­palo-ovet sekä savun­pois­toik­kunat ja -luukut aina…

lue lisää

KYMPPIKATTO OY HAKEE LISÄÄ MYYNTIVOIMAA

KYMPPIKATTO OY HAKEE LISÄÄ MYYNTIVOIMAA   Haemme EDUSTAJIA JA TIIMIN VETÄJÄÄ myymään katto-, ikkuna- ja ovire­mont­teja pk-seudulle. Vakio­työ­suhde, jossa on hyvät ansiot ja edut. ✅ Arvos­tetut tuot­teet ja palvelu — Kymppi-Katto on haluttu remontin toteut­taja Avaimet…

lue lisää

Tule Kasvupolkujen pääval­men­ta­jaksi Uudel­le­maalle

Kasvupolkujen toiminta on vahvassa kasvussa myös Etelä-Suomessa! Nyt etsimme ammat­ti­tai­toista PÄÄVALMENTAJAA Uudel­le­maalle! Tule teke­mään ja kehit­tä­mään kans­samme tulevaisuuden menes­tys­ta­ri­noita! Tehtä­vä­näsi on valmentaa pk-yrityksiä kannat­ta­vaan kasvuun. Työs­ken­telet…

lue lisää

Teräs­mie­heksi Kymppi-Katolle — hae 18.1.2019 mennessä

TERÄSMIEHEKSIKYMPPI-KATOILLE! Kymppi-Katto rekrytoi pääkau­pun­ki­seu­dulle uutta myyn­ti­voimaa Kymppi-Ikku­noiden, Kymppi-Ovien sekä Kymppi-Kattojen kysynnän vahvasti kasvaessa. “Teräs­mies-myyn­ti­kou­lu­tuk­seen” vali­taan asen­teil­taan oikean­laisia nälkäisiä myyjiä, kasvavan…

lue lisää

KYMPPIKATTO etsii teräs­miehiä myyn­ti­hom­miin!

HAEMME TERÄSMIEHIÄ!  Palk­kaamme useita  HUIPPUMYYJIÄ  tai sellai­seksi haluavia ja kyke­neviä ydin­a­lueil­lemme — Turku — Kaarina — Paimio — Mynä­mäki — Nousiainen — Rusko — Lieto Kymppi-Katto on Suomessa lyömät­tömän vahva brandi. Tunne­tusti parhaat tuot­teet: katto-,…

lue lisää

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste