TULE MYYNTIEDUSTAJAKSI KYMPPI-KATOLLE

Haemme aktii­visia ja tulos­ha­kuisia myyjiä TURKUUN, PORIIN, JYVÄSKYLÄÄN, JÄMSÄÄN, ESPOOSEEN, VANTAALLE sekä LAPPEENRANTAAN

Kymppi-Katto Oy on vuonna 1999 perus­tettu perheyhtiö, joka on erikois­tunut kiin­teis­töjen katto- ja julki­si­vu­re­mont­teihin. Yhden miehen ammat­ti­tai­dosta alkunsa saanut naan­ta­li­lais­yritys on kehit­tynyt vuosien mittaan merkit­tä­väksi toimi­jaksi alalla.

Noin 100 omaa, ammat­ti­tai­toista osaa­jaamme palve­levat paikal­lis­ver­kos­tona koko Länsi- ja Etelä-Suomen alueella. Arvos­tamme luot­ta­muk­sel­lisia asia­kas­suh­teita ja koti­maista laatu­työtä. Kymppi-Katto Oy on korkeimman AAA-luot­to­luo­ki­tuksen omaavan vaka­va­rainen yhtiö, joka valit­tiin 2016 Kaup­pa­lehden menes­tyjä- ja kasvu­yri­tyk­seksi.

Odotamme sinulta:
• Olet myynnin ammat­ti­lainen, haluat kehittyä huip­pu­myy­jäksi.
• Haluat työs­ken­nellä ihmisten parissa sekä tehdä toimialan parhailla tuot­teilla hyvää tulosta. Tuot­teemme ovat asuin­kiin­teis­töjen katto­re­montit sekä sisa­ry­ri­tyk­semme kautta myös ikkuna / ovire­montit.
• Olet tavoit­teel­linen tiimi­pe­laaja, joka ymmärtää syste­maat­tisen työs­ken­telyn hyödyt ja arvon päivit­täi­sessä teke­mi­sessä.
• Vastaat omalla alueel­lasi uusasia­kas­han­kin­nasta ja tuotat arvo­poh­jaista myyn­ti­työtä, joka pohjautuu pitkä­ai­kai­siin ja tyyty­väi­siin asiak­kai­siin.

Tarjoamme sinulle vahvan orga­ni­saa­tion tuen sekä tarvit­tavan myynti- ja tuote­kou­lu­tuksen. Tarjoamme toimia­lalla arvos­tetut tuot­teet ja palvelut. Tarjoamme myös menes­tys­täsi hyvin tukevan palk­ka­mallin.

HAKEMINEN:
Lähetä sähkö­pos­tilla vapaa­muo­toinen hakemus sekä CV, 19.2.2018 mennessä osoit­tee­seen: markku.​koistinen@​kymppi-​katto.​fi

Kirjoita sähkö­postin aihe­kent­tään: Kymppi-Katto Rekry / oma nimesi.
Perus­tele hake­muk­sessa meille, miksi olisit oikea henkilö tähän tehtä­vään?

Lisä­tiedot ja alue­koh­taiset yhteys­hen­kilöt:
Turku: Yhteydet Niklas Linna p. 0400 214288 ja Markku Kois­tinen p. 0400 670397
Pori: Yhteydet Niklas Linna p. 0400 214288 ja Markku Kois­tinen p. 0400 670397
Jyväs­kylä: Yhteydet Vesa Vainio p. 0400 240845 ja Markku Kois­tinen p. 0400 670397
Jämsä,Espoo: Yhteydet Jari Kutvonen p. 0400 293392 ja Markku Kois­tinen p. 0400 670397
Vantaa: Yhteydet Jari Kutvonen p 0400 293392 ja Markku Kois­tinen p. 0400 670397
Lappeen­ranta: Yhteydet Jari Kutvonen p. 0400 293392 ja Markku Kois­tinen p. 0400 670397

Lisä­tie­toja yrityk­sestä löydät verk­ko­si­vuil­tamme: http://www.kymppi-katto.fi

Lisää työpaik­koja:

VESNOM OY palkkaa lisää myyn­tie­dus­tajia!

VESNOM OY PALKKAA LISÄÄ MYYNTIEDUSTAJIA Ouluun, Kajaa­niin, Kokko­laan, Vaasaan ja Seinä­joelle Vesnom Oy on vuonna 2010 perus­tettu omako­ti­ta­lojen lämmitys-, vesi- ja viemä­ri­re­mont­teihin sekä ener­giays­tä­väl­li­siin lämmön­läh­tei­siin keskit­tynyt palve­lu­yritys. Olemme…

lue lisää

ILMANVAIHTOSANEERAUS hakee lisää myyn­ti­voimaa

HAEMME NYT MYYNTIEDUSTAJIA, ASIAKASHANKKIJOITA JA AJANVARAAJIA OULUUN JA JYVÄSKYLÄÄN! Minulla on Sinulle tärkeää asiaa. Haluatko tehdä työtä ravin­to­ketjun huipulla? Etsimme nyt lisää innok­kaita MYNNTIEDUSTAJIA, ASIAKASHANKKIJOITA JA AJANVARAAJIA Oulun sekä Jyväs­kylän…

lue lisää

STEEL-PRISMA-METALLIT OY palkkaa asen­tajia — haku 20.10.2019

PALKKAAMME ASENTAJIA metal­lio­vien ja -ikku­noiden asen­nuk­seen Steel-Prisma-Metallit Oy on 1989 perus­tettu, vaka­va­rainen metal­lialan yritys. Valmis­tamme CE-merkityt lasi­jul­ki­sivut, alumii­niovet ja -ikkunat, lasi­palo-ovet sekä savun­pois­toik­kunat ja -luukut aina…

lue lisää

KYMPPIKATTO OY HAKEE LISÄÄ MYYNTIVOIMAA

KYMPPIKATTO OY HAKEE LISÄÄ MYYNTIVOIMAA   Haemme EDUSTAJIA JA TIIMIN VETÄJÄÄ myymään katto-, ikkuna- ja ovire­mont­teja pk-seudulle. Vakio­työ­suhde, jossa on hyvät ansiot ja edut. ✅ Arvos­tetut tuot­teet ja palvelu — Kymppi-Katto on haluttu remontin toteut­taja Avaimet…

lue lisää

Tule Kasvupolkujen pääval­men­ta­jaksi Uudel­le­maalle

Kasvupolkujen toiminta on vahvassa kasvussa myös Etelä-Suomessa! Nyt etsimme ammat­ti­tai­toista PÄÄVALMENTAJAA Uudel­le­maalle! Tule teke­mään ja kehit­tä­mään kans­samme tulevaisuuden menes­tys­ta­ri­noita! Tehtä­vä­näsi on valmentaa pk-yrityksiä kannat­ta­vaan kasvuun. Työs­ken­telet…

lue lisää

Teräs­mie­heksi Kymppi-Katolle — hae 18.1.2019 mennessä

TERÄSMIEHEKSIKYMPPI-KATOILLE! Kymppi-Katto rekrytoi pääkau­pun­ki­seu­dulle uutta myyn­ti­voimaa Kymppi-Ikku­noiden, Kymppi-Ovien sekä Kymppi-Kattojen kysynnän vahvasti kasvaessa. “Teräs­mies-myyn­ti­kou­lu­tuk­seen” vali­taan asen­teil­taan oikean­laisia nälkäisiä myyjiä, kasvavan…

lue lisää

KYMPPIKATTO etsii teräs­miehiä myyn­ti­hom­miin!

HAEMME TERÄSMIEHIÄ!  Palk­kaamme useita  HUIPPUMYYJIÄ  tai sellai­seksi haluavia ja kyke­neviä ydin­a­lueil­lemme — Turku — Kaarina — Paimio — Mynä­mäki — Nousiainen — Rusko — Lieto Kymppi-Katto on Suomessa lyömät­tömän vahva brandi. Tunne­tusti parhaat tuot­teet: katto-,…

lue lisää

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste