Etsitkö uusia haasteita?

Tulevaisuuden Kasvupolut hakee rohkeita ja ammat­ti­tai­toisia asian­tun­ti­joita kasvu­val­men­ta­jien osaa­vaan jouk­koon! Rekry­toimme uusia osaajia myös asia­kas­yri­tyk­siimme.

Tulevaisuuden Kasvupolut etsii uusia osaajia

Tule kasvu­valmentajaksi

Onko sinulla yrit­tä­jä­ko­ke­musta? Oletko ratkonut pk-yritysten kasvuon­gelmia? Haluatko olla mukana yritysten kehi­tys­työssä? Onko sinulla hyvä peli­silmä? Haemme jatku­vasti jouk­koomme eri liike­toi­minta-alueiden asian­tun­ti­joita. Haemme kasvu­val­men­tajia, joiden ydin­osaa­mista ovat:

  • Myynti
  • Mark­ki­nointi
  • Johta­minen
  • Stra­te­giatyö
  • Vuoro­vai­kutus ja luot­tamus
  • Tuote- ja palve­lu­kon­septit
  • Tuotanto
  • Talous­oh­jaus

Terve­tuloa Kasvupolkujen ener­gi­seen tiimiin!

 

Hae kasvu­valmentajaksi

Tutustu Kasvupolut Oy:n tieto­suo­ja­se­los­tee­seen.

Avoimet työpaikat asiakas­yrityksissämme

Teräs­mie­heksi Kymppi-Katolle — hae 18.1.2019 mennessä

TERÄSMIEHEKSIKYMPPI-KATOILLE! Kymppi-Katto rekrytoi pääkau­pun­ki­seu­dulle uutta myyn­ti­voimaa Kymppi-Ikku­noiden, Kymppi-Ovien sekä Kymppi-Kattojen kysynnän vahvasti kasvaessa. “Teräs­mies-myyn­ti­kou­lu­tuk­seen” vali­taan asen­teil­taan oikean­laisia nälkäisiä myyjiä, kasvavan…

lue lisää

KYMPPIKATTO etsii teräs­miehiä myyn­ti­hom­miin!

HAEMME TERÄSMIEHIÄ!  Palk­kaamme useita  HUIPPUMYYJIÄ  tai sellai­seksi haluavia ja kyke­neviä ydin­a­lueil­lemme — Turku — Kaarina — Paimio — Mynä­mäki — Nousiainen — Rusko — Lieto Kymppi-Katto on Suomessa lyömät­tömän vahva brandi. Tunne­tusti parhaat tuot­teet: katto-,…

lue lisää

Haluatko ansaita 5000 €/kk? Ilmanvaihto­saneeraus hakee myyjiä!

Suomen Ilmanvaihto­saneeraus Oy palkkaa nyt myyn­ti­näl­käisiä ja vuoro­vai­ku­tus­tai­toisia henki­löitä kodin ilman­vaih­to­lait­teiden myyn­ti­työhön. Jokainen voi menestyä myyn­ti­työssä, jos asenne on oikea. Myyn­tityö tarjoaa myynnin ammat­ti­lai­selle valtavat mahdol­li­suudet toimia…

lue lisää

Jaa työpaikat: