Etsitkö uusia haasteita?

Tulevaisuuden Kasvupolut hakee rohkeita ja ammat­ti­tai­toisia asian­tun­ti­joita kasvu­val­men­ta­jien osaa­vaan jouk­koon! Rekry­toimme uusia osaajia myös asia­kas­yri­tyk­siimme.

Tulevaisuuden Kasvupolut etsii uusia osaajia

Tule pääval­men­ta­jaksi Uudel­le­maalle

Etsimme ammat­ti­tai­toista pääval­men­tajaa Uudel­le­maalle! Tule teke­mään ja kehit­tä­mään kans­samme tulevaisuuden menes­tys­ta­ri­noita!

Tehtä­vä­näsi on valmentaa pk-yrityksiä kannat­ta­vaan kasvuun. Työs­ken­telet mm. yritysten johto­ryh­missä ja halli­tuk­sissa spar­raten heitä koko­nais­val­tai­sesti.

Odotamme

  • koke­musta yritysten johtamisesta/johtoryhmätyöskentelystä
  • kykyä itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn
  • orga­ni­sointi- ja päätök­sen­te­ko­kykyä.
  • mielel­lään yliopis­to­tut­kinto kaupal­li­selta tai tekni­seltä alalta (esim. DI tai KTM)
  • hyviä neuvot­telu-, vies­tintä — ja yhteis­työ­tai­toja
  • innos­tavaa kehit­tä­mi­so­tetta
  • sujuvaa suomen kielen taitoa

Tarjoamme

  • Inno­va­tii­visen ja toimialaa uudis­tavan työyh­teisön
  • Innos­tavan tehtä­vä­kuvan sekä lois­tavan urake­hi­tys­mah­dol­li­suuden
  • Kilpai­lu­ky­kyisen palk­kauksen

Jos koet olevasi etsi­mämme henkilö, niin lähe­täthän hake­muk­sesi CV:n ja palk­ka­toi­veen kera pe 19.4.2019 mennessä. Täytämme paikan heti, kun sopiva henkilö löytyy. Lisä­tie­toja työteh­tä­västä antaa arki­päi­visin Jari Järns­tedt, puh. +358 44 7105340, jari.​jarnstedt@​kasvupolut.​fi

Hae kasvu­valmentajaksi

Tutustu Kasvupolut Oy:n tieto­suo­ja­se­los­tee­seen.

Avoimet työpaikat asiakas­yrityksissämme

KYMPPIKATTO OY HAKEE LISÄÄ MYYNTIVOIMAA

KYMPPIKATTO OY HAKEE LISÄÄ MYYNTIVOIMAA   Haemme EDUSTAJIA JA TIIMIN VETÄJÄÄ myymään katto-, ikkuna- ja ovire­mont­teja pk-seudulle. Vakio­työ­suhde, jossa on hyvät ansiot ja edut. ✅ Arvos­tetut tuot­teet ja palvelu — Kymppi-Katto on haluttu remontin toteut­taja Avaimet…

lue lisää

Tule Kasvupolkujen pääval­men­ta­jaksi Uudel­le­maalle

Kasvupolkujen toiminta on vahvassa kasvussa myös Etelä-Suomessa! Nyt etsimme ammat­ti­tai­toista PÄÄVALMENTAJAA Uudel­le­maalle! Tule teke­mään ja kehit­tä­mään kans­samme tulevaisuuden menes­tys­ta­ri­noita! Tehtä­vä­näsi on valmentaa pk-yrityksiä kannat­ta­vaan kasvuun. Työs­ken­telet…

lue lisää

Teräs­mie­heksi Kymppi-Katolle — hae 18.1.2019 mennessä

TERÄSMIEHEKSIKYMPPI-KATOILLE! Kymppi-Katto rekrytoi pääkau­pun­ki­seu­dulle uutta myyn­ti­voimaa Kymppi-Ikku­noiden, Kymppi-Ovien sekä Kymppi-Kattojen kysynnän vahvasti kasvaessa. “Teräs­mies-myyn­ti­kou­lu­tuk­seen” vali­taan asen­teil­taan oikean­laisia nälkäisiä myyjiä, kasvavan…

lue lisää

KYMPPIKATTO etsii teräs­miehiä myyn­ti­hom­miin!

HAEMME TERÄSMIEHIÄ!  Palk­kaamme useita  HUIPPUMYYJIÄ  tai sellai­seksi haluavia ja kyke­neviä ydin­a­lueil­lemme — Turku — Kaarina — Paimio — Mynä­mäki — Nousiainen — Rusko — Lieto Kymppi-Katto on Suomessa lyömät­tömän vahva brandi. Tunne­tusti parhaat tuot­teet: katto-,…

lue lisää

Haluatko ansaita 5000 €/kk? Ilmanvaihto­saneeraus hakee myyjiä!

Suomen Ilmanvaihto­saneeraus Oy palkkaa nyt myyn­ti­näl­käisiä ja vuoro­vai­ku­tus­tai­toisia henki­löitä kodin ilman­vaih­to­lait­teiden myyn­ti­työhön. Jokainen voi menestyä myyn­ti­työssä, jos asenne on oikea. Myyn­tityö tarjoaa myynnin ammat­ti­lai­selle valtavat mahdol­li­suudet toimia…

lue lisää

Jaa työpaikat:

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste